22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

فرهنگ ساعت و ساعت سازی

فرهنگ ساعت و ساعتسازی :  این کتاب برای اولین بار توسط استاد یدالله جواهری آریا که خود یکی از ساعت سازان خوب ایران میباشد تدوین گردیده است .

کتاب دارای دو بخش اطلاعاتی و آموزشی میباشد که هر یک در نوع خود بی سابقه بوده و به علاقمندان غیر از آموزش تعمیرات از بدو پیدایش ساعت و وقت شناسی نیز با مستندات تاریخی و عکسها به تفصیر علمی آن پرداخته و در ادامه تا پیشرفت ساخت ساعتهای امروزی در دنیا می پردازد .

به علت مشکلات در خرید اینترنتی

لطفا جهت تهیه با آموزشگاه تماس بگیرید 

فرهنگ ساعت و ساعت سازی