22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

سوهانچه کیفی

قیمت سوهانچه کیفی 180 الماسه + مشخصات و خرید اینترنتی - ابزار ماتریس

کیفی که در ان انواع سوهان های طلا و جواهرسازی به ابعاد کوچکتر وجود دارد.