22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

قیچی زرگری

آموزشگاه طلا و جواهرسازی نگین خاتم مشهد » شناخت ابزار در طلا سازی

قیچی زرگری وسیله ای است برای بریدن مفتول ظریف و برای بریدن لحیم است. انواع مختلفی دارد که رایج ترین ان ایرانی قمی است .