22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

کارگاه طلا و جواهر سازی؛ توانایی تغییر حجم فلزات قیمتی

کارگاه طلا و جواهر سازی یک سری وسایل و ابزار آلاتی دارد که با آنها کار ساخت را انجام میدهند و یا آموزش در رابطه با طلا و جواهر سازی می بینیم.  در این قسمت از کارگاه طلا و جواهر سازی می خواهیم درباره توانایی تقلیل حجم فلزات قیمتی صحبت کنیم .

ذوب فلزات قیمتی به دو صورت انجام می گیرد

ذوب مستقیم ذوب غیرمستقیم ؛ اگر شعله مستقیماً به روی فلز قرار بگیرد ، به آن ذوب مستقیم می گویند و چنانچه شعله آتش از زیر بر مخزن یا ظرفی که به نام بوته خوانده می‌شود جرارت بدهتد که موجب سرخ شدن و در انتها ذوب فلز گردد آن را غیر مستقیم میگویند.

اصولاً تولید کنندگان انبوه و یا در برخی از کارگاه طلا و جواهر سازی برای ذوب کردن فلزات خود از کوره های ثابت زمینی با سوخت مایع یا کپسول گاز با پنکه های برقی و یا دمنده هوا و یا برخی از دستگاه‌های الکترونیکی دیجیتالی استفاده می کنند. معمولا اینگونه از کارخانه طلا و جواهر سازی روزانه طلای زیادی را برای ساخت و ریخته گری ذوب می نماید به همین خاطر بیشتر از ذوب غیرمستقیم که کسری طلای کمتری دارند استفاده می نمایند.

اما ذوب مستقیم را بیشتر سازندگانی که کارگاه های کوچکتری دارند استفاده می کنند . سازندگان برای ذوب سریع و ترکیب شدن دو فلز با یک دیگر از هوا ( اکسیژن ) و کپسول گاز استفاده می نمایند . برای سرعت بخشیدن ذوب به روی فلز سرخ شده ، معمولا از پودری به نام تنه کار و یا بوره  که هر دو پودر سفید رنگ شبیه نمک طعام می باشد استفاده می شود . بیشتر قبل از ذوب و یا وقتی که فلزی در حال مذاب شدن و رسیدن به نقطه جوش می باشد با ریختن مقدار کمی پودر تنه کار به درون بوته و به روی فلز موجب مذاب شدن سریع فلز گردیده و جلوگیری از ترکیب شده با اکسیژن هوا می شود  .

توانایی راه اندازی دستگاه هوا گاز در کارگاه طلا و جواهر سازی

به دلیل آنکه در بیشتر کارخانه های خصوصی و یا آموزشگاه های طلا و جواهرسازی برای ذوب فلزات خود هنوز هم با دستگاه هوا گاز کار می کنند ، به شرح این دستگاه که مورد مصرف بیشتری دارد، می پردازم. اگرچه طریقه آب کردن فلزات قیمتی و ریختن آن در ریجه تقریباً به یک صورت انجام می پذیرد ، اما هدف اصلی آموزش نحوه عملکرد و در انتها ریختن آن در ریچه میباشد .

اسامی  اجزای دستگاه هوا گاز شامل: کپسول اکسیژن، کپسول گاز، مانومتر، سرپیک هوا گاز، شلنگ اکسیژن نامیده میشود .

برای روشن کردن دستگاه هوا گاز اول: سرپیک را بردارید و فلک کپسول گاز را نیم دور باز کنید، گاز از طریقه شلنگ به سرپیک می رسد، شیر گاز سرپیک را باز کنید تا گاز از نوک سر پیک خارج گردد. سر پیک را در جهت مخالف خود به شعله فندکی نزدیک کنید تا شعله آتش به سرپیک منتقل گردد. سپس شیر هوای مانومتر را باز کنید و اکسیژن از طریق شلنگ به سرپیک برسد.سپس در آخر بسیار آرام شیر هوای سرپیک را هم باز کنید تا هوا به شعله گاز برسند و آن را با قدرت بیشتری مشعل سازد . با تنظیم کردن دو شیر گاز و هوا در سرپیک می توانیم شعله آتش را به حد لزوم کم و یا زیاد کرد .

قسمت دوم  شامل توانایی ریختن مواد مذاب در ریجه میباشد ، توانایی خاموش کردن دستگاه هوا گاز،  و نکات مهمی که در این رابطه باید بدانید را بررسی می کنیم. دستگاه هوا گاز در کارگاه طلا و جواهر سازی تاثیر بسیار مهمی دارد و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به همین علت دو قسمت از مقاله آموزشی را بدان اختصاص داده ام چرا که این دستگاه کاربردی خطرات منفجر شدن هم در اثر بی توجهی دارد و شما هر چه بیشتر راجع آن بدانید بهتر می توانید از آن استفاده کنند .

برای اطلاعات بیشتر از دوره های آموزشی طلا و جواهر سازی میتوانید از سایت آموزشگاه فخراریا دیدن فرمایید و تمام مطالب طلا و جواهر سازی و چگونگی استفاده از دستگاه های طلا و جواهر سازی را به صورت عملی در آموزشگاه فخرآریا آموزش ببینید.