22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

کلاس های طلا و جواهر سازی ویژه شاغلین

مژده به هنرجویان علاقمند به رشته طلا و جواهر سازی
کلاسهای تابستانی ویژه افراد شاغل از 20تیر ماه سال 1398 از ساعت 17 الی 20 همه روزه غیر از روزهای تعطیل رسمی با همان شهریه مصوب سازمان فنی و حرفه ای ثبت نام صورت می پذیرد
علاقمندان می توانند با تماس تلفنی با دفتر آموزشگاه از چگونگی آن مطلع گردند

our priorties