22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

پوریا شفیعی ادیب


آموزشگاه طلا و جواهر سازی فخرآریا ، اولین و بهترین محلی بود که بمن هنر ساخت و ایده پردازی طلا و جواهر سازی را آموخت . ساعت ها در آموزشگاه کار می کردم ، ولی وقتی در دستان خود یک قطعه جواهر زیبا میدیدم که خالق آنم ، حس عجیبی مرا در بر میگرفت و خستگی از تنم بیرون میکرد ، چرا که خودم را خالق ان قطعه زیبا میدیدم .
لذت ساختن یک قطعه جواهر چیزیست که من در این آموزشگاه به آن رسیده ام و هرگز نمی توانم حسم را بگونه خلق آن اثر بیان کنم .
جای آن دارد از استاد عزیزم آقای جواهری برای آموزش و در انتها خلق آن آثار زیبا ممنون و سپاسگزار باشم .
انشاالله سالهای طولانی زنده و سلامت باشید و برای جویناگان این هنر راهنمای خوبی باشید .