22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

تخته نسوز توری

تخته نسوز جواهر و طلا سازی

در آموزشگاه طلا و جواهر سازی فخر آریا برای جوشکاری و کارهایی که نیاز به حرارت بیشتری دارد از تخته نسوز توری یا زنبوری استفاده میگردد .