22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

گیره مشته

گیره مشته در طلاسازی معمولا چوبی است و جزو ابزار های کاربردی به شمار می اید زیرا زمان که شما نمی توانید کاری را در دست نگه دارید از گیره مشته استفاده می کنید.