22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com
آموزشگاه طلا و جواهر سازی به شما آموزش جوش دادن فلزات قیمتی را می دهد

آموزشگاه طلا و جواهر سازی به شما آموزش جوش دادن فلزات قیمتی را می دهد

ادامه
کارگاه طلا و جواهر سازی؛ توانایی تغییر حجم فلزات قیمتی

کارگاه طلا و جواهر سازی؛ توانایی تغییر حجم فلزات قیمتی

ادامه
ابزار طلا سازی کارآموزان پس از گذراندن دوره طلاسازی چیست ؟

ابزار طلا سازی کارآموزان پس از گذراندن دوره طلاسازی چیست ؟

ادامه
ابزار طلا و جواهر سازی چه چیزهایی است و چه کاربردی دارند ؟

ابزار طلا و جواهر سازی چه چیزهایی است و چه کاربردی دارند ؟

ادامه
کارخانه جواهر سازی چیست و در آن چه میگذرد؟

کارخانه جواهر سازی چیست و در آن چه میگذرد؟

ادامه
صنعت جواهرسازی با استاد جواهری

صنعت جواهرسازی با استاد جواهری

ادامه
متریال طلاسازی چیست و هر یک چه تفاوتی با هم دارند؟

متریال طلاسازی چیست و هر یک چه تفاوتی با هم دارند؟

ادامه
النگو در طلاسازی و تاثیری آن در صنعت طلا

النگو در طلاسازی و تاثیری آن در صنعت طلا

ادامه
تفاوت طلاسازی و جواهرسازی در چیست و چه کاربردی دارند؟

تفاوت طلاسازی و جواهرسازی در چیست و چه کاربردی دارند؟

ادامه
سنگ های قیمتی در جواهرسازی و کاربرد آنها در صنعت جواهرسازی

سنگ های قیمتی در جواهرسازی و کاربرد آنها در صنعت جواهرسازی

ادامه
صنعت جواهرسازی و تاثیر آن روی هنر

صنعت جواهرسازی و تاثیر آن روی هنر

ادامه
الماس در جواهرسازی چه کاربردی دارد؟

الماس در جواهرسازی چه کاربردی دارد؟

ادامه